bijen zijn ook belangrijk …

…vanwege hun krachtige signaal- en symboolfunctie

honingbij signaal functie

signaal-functie

Geen ander dier maakt zo pijnlijk zichtbaar wat er mis gaat in het eco-systeem als de honingbij:

 • Slechts één insect laat zich gemakkelijk door mensen observeren, tellen en ondersteunen: de honingbij.
 • Pesticiden gebruik of gebruik van ‘gewas­be­schermings­middelen’ maakt veel collateral dammage: bijen èn andere insecten gaan ten onder aan landbouw gif dat zich ophoopt in het milieu.
 • Bijen zijn een graadmeter voor bio-diversiteit: ze hebben tijdens hun vlieg-seizoen constant pollen en nectar nodig.
 • Het eco-systeem is afhankelijk van bijen: zonder bijen geen zaadvorming en (bijna) geen voedsel voor mens en dier.
 • De mondialisering heeft invasieve exoten naar Europa gebracht: de varoamijt en de Aziatische Hoornaar maken korte metten met bijen-kolonies.
 • Imkers volgen gedurende het jaar nauwlettend het wel en wee van bijenvolken en de beruchte wintersterfte wordt jaarlijks gemonitord door de NBV.
honingbij symbool functie

symbool-functie

Bijen hebben ook een sterke positieve symbool functie: die van in actie komen voor zoemende natuur!

 • Bijen schudden mensen wakker: aandacht voor het behoud van bijen maakt mensen bewust dat keuzes noodzakelijk zijn.
 • Bijen zijn een indicatie van levendige natuur: waar bestuivers voorkomen leven ook vogels die afhankelijk zijn van het resultaat van bestuiving: de bessen- en zaden. Maar er zijn gegarandeerd ook spinnen en andere kriebelige beestjes die geconsumeerd worden door insecten-eters.
 • Bijen staan voor een positieve bijdrage leveren: bijenhotels en bijenkasten op in het oog springende locaties stimuleren om na te denken over een duurzame levensstijl.
 • Herstel van bio-diversiteit: bewust zaaien planten voor insecten. In eigen tuin, op het balkon, in overleg met gemeentes of meer rebels met zaad-bommetjes.
 • Aandacht voor lokale natuurlijke producten zoals honing: wat je van dichtbij haalt is beter voor milieu en klimaat!
 • Imkeren staat symbool voor handelen in harmonie met de natuur.