bijenbrood van stuifmeel

Bijenbrood waar geen eiwit in zit?

messsing with mother nature’s co2

Als er iets is dat de mensheid de afgelopen decennia heeft kunnen leren dan is het: ‘don’t mess with mother nature’. Doe je dat wel, dan heb je geen idee wat voor resultaat dat zal hebben.

Er zijn genoeg voorbeelden voorhanden: Het bespuiten van planten met anti-van-alles heeft geleid tot resistente super-ziektes, super-schimmels en insecten zoals de bedbug die onegveolig zijn voor om het even welk vergif. De ziekenhuisbacterie is een ander voorbeeld van: die is resistent voor iedere anti-bacteriële behandeling die de mens kan bedenken.

Is al ons voedsel straks junkfood door te veel Co2?

Op een globale schaal is het gebruik van fossiele brandstoffen ook zo’n menselijke ingreep in de natuur waarvan we de gevolgen amper kunnen overzien. Door de uitstoot van broeikasgassen stijgen temperaturen, gletsjers en ijskappen smelten, verwoestijning treedt op en planten en diersoorten verdwijnen. To zover het erg zichtbare gedeelte. Minder zichtbare gevolgen zijn er ook. Een belangrijke daarvan komt nu ook in beeld: de voedingswaarde van planten neemt af naarmate het Co2 gehalte in de lucht stijgt.

Tot die laatste conclusie kwam wiskundige en bioloog Iraki Loladze. In een meerjarige studie toont hij aan de groente en fruit minder voedingswaarde kregen naarmate het Co2 level in de atmosfeer steeg. Hoe dat kwam? Planten halen Co2 uit de lucht en gebruiken die voor hun groei. De extra Co2 zet ze aan tot versnelde groei, maar uiteindelijk doet dit planten geen goed: ze worden er zwakker van. Of die lijn zich voortzet naarmate Co2-gehaltes verder toenemen? No-one knows for sure, maar het geeft te denken.

Gaan we toe naar eiwitloos voedsel?
Bijenbrood waar geen eiwit in zit?
Bijen slaan pollen op als bijenbrood. Bijenbrood (zichtbaar in het derde kwadrant van de foto) kan in kleur variëren van rood, via oranje en geel tot beige en bijna wit. De kleur is afhankelijk van de plant waar de bijen de pollen halen.
Pollen zonder eiwit door te veel co2?

Terug naar de kop boven dit artikel: bijenbrood zonder eiwit. Voor wie dat niet weet: bijen verzamelen nectar, water en pollen. De pollen slaan ze net als de nectar op in de raten en bevatten de voor hun groei noodzakelijke eiwitten.
Recent onderzoek uit de USA van het Department of Agriculture komt met weinig positief nieuws over de voedingswaarde van planten voor bijen. Lewis Ziska een planten-fysioloog bij het Agricultural Research Service headquarters in Maryland, stelde in dat onderzoek de guldenroede centraal. Deze wilde bloem is voor bijen in sommige streken heel belangrijk is omdat hij bloeit als veel andere soorten al uitgebloeid zijn en omdat hij rijk is aan pollen!

33% minder eiwit in pollen

Maar wat blijkt: uit monsters genomen van 1842 tot nu blijkt dat de guldenroede 33% minder eiwit bevat dan voor de industriële revolutie. Dit onderzoek was mogelijk doordat het Smithsonian institute beschikte over een zeer uitgebreide collectie van deze soort met monsters van vele jaren. De afname van de hoeveelheid eiwitten loopt in grote lijnen synchroon met de toename van Co2 in de atmosfeer.

Wintersterfte het gevolg van pollen tekort?

De guldenroede is belangrijk voor de bijen omdat die laat in het seizoen nog een bron van eiwitten levert. De winterbijen (die tot 6 maanden leven) hebben die eiwitten hard nodig om tot een volwassen bij te groeien en om hun lichaam in stand te houden. Grote volken komen makkelijker de winter door dan kleine, maar om groot te worden hebben ze eiwitten nodig. Een link met de wintersterfte van de afgelopen jaren is snel gelegd.

Alleen de guldenroede?

In het onderzoek van Lewis Ziska is alleen gekeken naar de guldenroede, omdat daar voldoende oude monsters van beschikbaar waren. De kans dat hetzelfde geldt voor andere plantensoorten schat ik hoog in. Honingbijen hebben imkers achter zich staan en daardoor zijn er cijfers beschikbaar over het wel en wee van de soort. Maar welke andere soorten van stuifmeel afhankelijke soorten liggen hierdoor onder ook vuur?
En als we de lijn van afnemende eiwitten doortrekken: hoe lang duurt het tot wij als mensheid te maken krijgen met eiwit-tekorten? Eén ding hebben we hoop ik als mensheid ondertussen geleerd: rotzooi niet met moeder natuur. Anders verschaft ze ons binnenkort alleen nog maar junkfood.

Meer weten over dit onderwerp?

Hier kun je je zoektocht kunnen beginnen:
– TedX: Irakli Loladze: What does rising CO2 do to nutritions in our food?
– Politico: The great nutriotion collapse