bureaucratische moord op de bijen

De bureaucratische moord op bijen…

Een politiek gemotiveerde moord op insecten …?

Al Sinds 2013 ligt een EU-richtlijn klaar om bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden. De invoering daarvan wordt al jaren getraineerd.

De onderzoeksjournalisten van Follow The Money (FTM.nl) legden bloot dat ons land daaraan meedoet: Nederland toont zich gevoelig voor de argumenten van de pesticide-fabrikanten. Sinds begin 2019 ligt er een drastisch afgezwakte versie van het richtsnoer ter tafel.

Het artikel op FTM.nl in het kort:
  • Het gaat slecht met bijen en insecten. Meer dan 40 procent van alle insectensoorten kampt met sterfte, en een derde wordt met uitsterven bedreigd. Voornaamste oorzaken: verlies van leefgebied door monocultuur, en het gebruik van pesticiden.
  • De Bee Guidance, een Europees richtsnoer dat bijen moet beschermen tegen de schadelijke effecten van pesticiden, wacht al sinds 2013 op aanvaarding door de lidstaten. Nederland is één van de landen die dwarsligt. Het richtsnoer veroorzaakt nogal wat nervositeit, vooral in Duitsland dat met Bayer, tegenwoordig ook eigenaar van Monsanto, en BASF een enorme chemiesector in huis heeft. ‘Veel van hun producten zullen van de markt moeten verdwijnen,’ zegt de bron van FTM. De zorgen van de chemiesector worden overgenomen door een deel van de lidstaten waardoor er niets gebeurt.
  • Uit vertrouwelijke documenten die FTM kon inzien, blijkt dat er in Brussel nu vergevorderde plannen gemaakt zijn om de Bee Guidance drastisch af te zwakken; circa 20 testen om de risico’s voor bijen te onderzoeken, worden geschrapt. Op 24 en 25 januari 2019 heeft de Europese Commissie dit voorstel achter gesloten deuren aan de lidstaten gepresenteerd.
  • Nederland heeft in een vertrouwelijke e-mail de Europese Commissie verzocht om méér dan die 20 onderzoeken uit het richtsnoer te schrappen.
  • De positie die Nederland inneemt komt overeen met de standpunten van agrochemische bedrijven zoals Bayer, BASF en Syngenta. Dat blijkt uit lobbybrieven die FTM kon inzien.
  • Het ministerie van Landbouw stelt in een reactie dat de positie van Nederland tot stand is gekomen op basis van adviezen van de nationale toezichthouder voor pesticiden. Een pijnpuntje: deze adviezen zijn niet openbaar!

Op 6 juni heeft de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen aangekondigd tegen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De PvdD stelt dat de minister informatie heeft achtergehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen tegen de schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Volgens PvdD-Kamerlid Ouwehand is minister Schouten pas aanvullende stukken aan de Tweede Kamer gaan sturen nadat Follow the Money erover publiceerde. “We moeten ervan op aankunnen dat we worden geïnformeerd. En ook als de voorgangers van deze minister dat niet hebben gedaan, dan moet zij erkennen dat dat niet in orde was.”

Zij verwijt de minister ook dat namens Nederland in Brussel is gewerkt aan “het uithollen” van het voorstel zonder dat dit aan de 2de-Kamer is gemeld. Bovendien is daarbij gehandeld in strijd met moties in de Tweede Kamer die tot doel hadden bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden.

Minister Schouten zegt dat ze niets heeft achtergehouden op dit dossier. “Ik heb de Kamer geïnformeerd zoals het hoort.”

“zoals het hoort”

“Zoals het hoort”, dat is een term die ik wel als grap gebruik, om te onderstrepen dat een argument geen voeten in de aarde heeft. Als onderbouwing kan een weldenkend mens er weinig mee. Inhoud heeft “zoals het hoort” niet, het zijn holle woorden waarmee in detail treden over de gang van zaken wordt vermeden. In het beste geval zijn dat soort holle woorden een slechte grap.

kop in het zand t.a.v. pesticiden

Het feit dat Nederland binnen de EU actief is om onderzoek te dwarsbomen naar voor bijen en andere insecten schadelijke pesticiden vind ik schokkend. Dat dat vervolgens verzwegen wordt is een tweede lastig feit en als dat waar is is dat een tweede politieke discussie waard. Maar het eerste feit is waar het om draait: pesticiden waarvan de effecten bewust niet onderzocht worden omdat de chemiesector en politici liever hun kop in het zand steken voor wat er mis gaat in ons ecosysteem. Bizar toch?