Proef examen

Welcome to your Proef examen

Name
Email
1. 
Hoe heet het als bijen rond de koningin bewegen en haar aftasten met antennes en voeren.

2. 
Hoeveel dagen hebben koninginnen, werksters en darren nodig om van ei een bij te worden?

3. 
Een veger is een ...

4. 
Na het maken van een veger ontstaan er in een hoofvolk als het goed is doppen / koninginnencellen. Wat voor een soort cellen zijn dit?

5. 
Na het maken van een veger wacht je een aantal dagen tot je als imker in actie komt om zwermen van het achtergebleven hoofdvolk te voorkomen. Hoeveel?

6. 
Hoe wordt een uitgelopen jonge koningin wel genoemd op het moment dat ze communiceert met een of meerdere andere jonge koninginnen die nog in doppen zitten?

7. 
Als de eerste jonge koningin met een zwerm vertrekt, dan is dit:

8. 
Om te voorkomen dat een volk dat in zwermstemming is geraakt ook daadwerkelijk gaat zwermen moet een imker uiterlijk om de hoeveel dagen het volk inspecteren?

9. 
Hoe heet het fenomeen van jonge koninginnen die elkaar middels geluiden laten weten dat ze er zijn?

10. 
Als er 's-ochtends witte mummies op de vliegplank zitten, dan is er sprake van:

11. 
Kalkbroed en steenbroed

12. 
Welke zichtbare ziekte is vaak een indicatie voor een hoge varroabesmetting?

13. 
Voor het testen op welke ziekte wordt de luciferproef gebruikt?

14. 
Voor welke ziekte is er een meldplicht?

15. 
Het 3-gangenmenu is een methode om

16. 
Het 3-gangenmenu bestaat achtereenvolgens uit:

17. 
Waarom wordt er in de winter geen mierenzuur behandeling gegeven?

18. 
Waarom wordt er zomers in een volk met leggende moer niet behandeld met oxaal?

19. 
Welke boomsoort(familie) staat erom bekend al vroeg in het voorjaar een goede stuifmeel leverancier te zijn?

20. 
Als je iets wilt doen voor wilde bestuivers, dan kun je het beste ...

21. 
Van de wilde bijen broedt

22. 
De functie van de hofstaat is

23. 
Hommels zijn

24. 
Het feit dat de koningin van de honingbij met meerdere mannetjes paart noemen we

25. 
Koninginnenstof is een verzamelnaam voor

26. 
Als imkers spreken over "de laatste grote dracht", dan praten ze over de

27. 
De honingmaag/honingblaas is afgescheiden van het darmstelsel door het

28. 
Wat is de officiële naam voor het honingblaasventiel?

29. 
Welke bij is geen ras?

30. 
Welke vijf woorden hebben een sterke samenhang met stuifmeel?

31. 
Als je behandelt met mierenzuur of oxaal, dan

32. 
Hoeveel % water mag er maximaal in (gewone) honing zitten?

33. 
Wat MOET er op je honingetiket staan?

34. 
Wasmotten

35. 
Nosema

36. 
Wat is de functie van de Buisjes van Malpighi?

37. 
Bijen hebben een exoskelet, hoe heet de geharde buitenlaag van het bijenlichaaam?

38. 
Wat zijn verschillen tussen bij en vlieg?

39. 
Als een werkster een voedselbron heeft gevonden die dichterbij is dan 80 meter, dan doet ze de

40. 
Wat is waar bij de kwispeldans?

41. 
Op dag 14 van ei tot bij zit een koningin

42. 
Je wilt een winterse oxaalzuurbehandeling geven, idealiter doe je dat op het moment dat er geen broed aanwezig is. Je wilt de wintertros niet overbodig verstoren door hierop te controleren. Hoe bepaal je toch het 'juiste' moment?

43. 
Hoeveel kg honing/suiker moet er na honingafname minimaal in de kast aanwezig zijn vóórdat er ingewinterd wordt?

44. 
Bij de (eerste) voorjaarsinspectie let je op/voer je uit:

45. 
Je hebt een kast waar geen open broed meer inzit en je ziet geen koningin lopen. Hoe kun je checken of er toch een koningin in de kast zit?

46. 
Welk nummer in de tekening is de borstspeekselklier?

Proef examen

47. 
Welk nummer in de tekening is de slokdarm?

48. 
Welk nummer in de tekening is de honingblaas?

49. 
Welk nummer ind e tekening is de middendarm?

50. 
Welk nummer in de tekening zijn de 4 wasklieren?

51. 
Welk nummer in de tekening is het honingblaasventiel?

52. 
Welk nummer in de tekening zijn de buisjes van Malpighi?

53. 
Welk nummer in de tekening is de gifblaas?

54. 
als je zelf een bijenkast maakt dan is het belangrijkste om rekening mee te houden ...

55. 
Uit een bevrucht eitje komt een ...

56. 
In het voorjaar maakt een bijenvolk een periode van exponentiële groei door. Vergeleken met andere periodes in het jaar

57. 
Hoe geef je een volk dat zich goed ontwikkelt in het vroege voorjaar geleidelijk ruimte?

58. 
Hoe kun je aan het eind van de winter weten of de moer weer aan de leg is (en zelfs waar dat broednest zich bevindt) zonder ramen uit de kast te halen of zelfs maar de dekplank te verwijderen?

59. 
Welke wesp is een invasieve exoot waarvan een aangetroffen nest gemeld dient te worden bij de NVWA

60. 
Welke van deze insecten eet dierlijke eiwitten (en dus geen plantaardige).

61. 
Welke ecodiensten verrichten honingbijen?

62. 
Wat draagt bij om de kans op 'vervliegen' te verkleinen?

Vervliegen is dat bijen bij terugkeer de verkeerde kast in vliegen. Vervliegen kan leiden tot roverij en het gevechten op de vliegplank. Het is voor zowel de imker als een bijenvolk ongewenst.

63. 
Als alternatief voor de mierenzuur behandeling gebruiken sommige imkers thymol producten. Wat is hierover waar?

64. 
Een bouwraam (ook wel darrenraam genoemd) is een effectief middel om

65. 
Wat is waar?

66. 
De taken van een werksterbij zijn achtereenvolgens

taken werkster

67. 
3 + 6 + 15, dit is het ontwikkelingsstadium van een

68. 
Hoeveel ogen hebben honingbijen?

69. 
Wat kunnen honingbijen met hun antennes NIET waarnemen?

70. 
Je ziet eitjes, larfjes en verzegeld broed. Imkers zeggen dan vaak dat _____ zien.?

71. 
Wat is waar over winterbijen?

72. 
Typische bijenplanten die in het najaar (vanaf tweede helft zomer en later) nog pollen en nectar produceren zijn:

73. 
Als je in september volken gaat samenvoegen, wat kun je dan het beste doen?