Waarom bijen belangrijk zijn?

Bijen leveren ongezien een enorme bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van fruit zoals kersen, appels, peren, bessen en bramen. Ook groentes zoals courgettes, paprika’s, en avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. En je denkt er misschien niet meteen aan, maar eten uit gesloten verpakkingen zoals cereals, koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn zonder bijen niet mogelijk. De supermarkten zouden akelig leeg worden zonder de bij.

Als mens maken we onbewust dankbaar gebruik van deze diensten die de bij levert aan ons ecosysteem. Voor ons voortbestaan is daarom een goede leefomgeving met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen een vereiste.

Bijen als indicator voor het ecosysteem

Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles, maar hebben wel een duidelijke signaalfunctie. Als er iets mis is met het ecosysteem vertaalt zich dat in de bijenstand en laat die de laatste jaren nou niet zo florissant zijn.
Alleen al in 2013 bijvoorbeeld haalde meer dan 34 % van alle Europese bijenvolkenhet voorjaar niet.

Het sterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken:

  1. De Varroa-mijt (een parasiet, die door de globalisering vanuit Aziƫ in andere werelddelen is terecht gekomen)
  2. Kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu. Kwalitatief, daarbij kun je denken aan monocultuur. Kwantitatief komt onder andere door het verdwijnen van wilde struwwelen langs akkers en weilanden. Ook het dichtgooien van tuinen met tegels: de versteniging en rigoreus maaibeleid van bermen draagt bij aan de kwantitatieve afname.
  3. Gebruik van pesticiden door de mens. Pesticiden hoeven voor bijen niet direct dodelijk te zijn om wel schadelijk te zijn. Ze raken erdoor verdwaasd, vinden de weg naar huis niet meer of zijn minder goed in staat om hun taken binnen het volk uit te voeren. Ook maakt het ze kwetsbaarder voor ziektes. Bijen die enstig besmet zijn met pesticiden worden door hun volk de kast niet meer ingelaten, ze sterven dan massaal op de vliegplank.